NL / EN

DISTRIBUTIE VOERTUIG

DuvedeC heeft van het Nederlandse DuraCar de opdracht ontvangen een reengineering door te voeren op een distributie voertuig, de QUICC! DiVa. Dit voertuig moest worden herontwikkeld naar de laatste stand van techniek in batterij technologie, BMS, en productietechniek teneinde 5 prototypes te bouwen. De vijf prototypen die door DuvedeC in opdracht van DuraCar werden gebouwd, zijn met name gebruikt om testen uit te voeren en aanvullende informatie te vergaren voor de definitieve uitvoering van de QUICC. Verder was onderdeel van de opdracht, het ontwikkelen van een grafiek t.b.v de presentatie op de Mondial de L'Automobile in Parijs.

Distribution Van

Footer Decoration